Trénink s telaty

22.09.2015 20:55

13.8.2015 jsme nahnali 20 telátek do naší arény. Byl to první trénink s těmito telaty, takže jsme očekávali ledasco, ale býčci se chovali výborně. Jelikož žijí na pastvině vedle jízdárny a další pastviny s koňmi, nebyli vůbec splašení a zbytečně rozlítaní. Dalo se s nimi krásně trénovat oddělení telete od stáda, vedení koněm v naprostém klidu, cuttingové obraty atd. Každý z nás potřeboval se svým koněm trénovat jiné věci a myslím, že každý si přišel na své a trénink byl pro jezdce i koně velmi prospěšný. Na konci jsme si vyzkoušeli ranch roping a cattle penning. Rádi u nás přivítáme další jezdce, kteří mají zájem o ježdění s dobytkem. Doufáme, že se brzy domluvíme na dalším tréninku a do budoucna toto ježdění třeba i zpravidelníme.

Video níže: