Bezpečnostní pravidla

30.03.2015 14:56

Bezpečnostní pravidla

 

1)      Při každém příchodu ke koni, koně dostatečně slyšitelně oslovíme, přistupujeme zepředu nebo ze strany koně. Nikdy ke koni nepřistupujeme zezadu.

2)      V rámci výcviku a ošetřování koní dodržujeme bezpečnou vzdálenost při zacházení s koňmi – buď stojíme těsně u koně, nebo tak daleko, abychom nemohli být zasaženi kopyty nebo kousnuti. Ke koni je zákaz přístupu bez vědomí trenéra.

3)      Koně vodíme na uzdečce nebo na vodící ohlávce, jednoho koně vede jeden člověk.

4)      U koně vždy stojíme pevně na nohou. Nikdy u koně nesedíme ani neklečíme. Koně nepodlézáme, vždy ho obejdeme zepředu, popř. v dostatečné vzdálenosti zezadu.

5)      Pro děti do 15-ti let platí přísný zákaz zvedání nohou koní bez přítomnosti trenéra.

6)      Součástí bezpečnosti je také kontrola sedlového materiálu a to jak trenérem, tak samotným jezdcem. Případné závady je nutné hlásit trenérovi.

7)      Členové jezdeckého kroužku i turističtí jezdci se zavazují respektovat pokyny trenéra, cvičitele nebo jiné osoby (pověřené trenérem k výcviku) a to jak a jízdárně a v terénu, tak ve stáji či na dalších místech souvisejících s jezdeckým výcvikem nebo činností kolem koní.

8)      Měli bychom jezdit ohleduplně ke koním, k ostatním jezdcům, k okolí a k přírodě. Jezdci na koních by měli kolemjdoucí zdravit první.

9)      Všichni jezdci, chovatelé a příznivci koní jsou povinni tyto podmínky v rámci možností dodržovat, aby neubližovali koním, svému okolí a ani sobě a aby se jezdecký výcvik a práce kolem koní odvíjela ve vstřícném, přátelském a ohleduplném duchu.

 

Velice děkujeme za dodržování tohoto provozního řádu.

 

V Bohumilči 1.4.2015

 WesternFarm Alvero