Vybagrován kufr, navážíme suť…

Vybagrován kufr, navážíme suť…