Anička na Agátce a Stellinka na Charliekovi.

Anička na Agátce a Stellinka na Charliekovi.